მიწოდების პირობები

მაიამაზონის მიწოდების სერვისი ფარავს მთელ საქართველოს

თბილისში მიწოდებისას

 • 50-ლარამდე პროდუქტების მიწოდების საფასური 5 ლარია
 • 50- ლარს ზემოთ პროდუქტებზე მიწოდების სერვისი უფასოა

რეგიონებში მიწოდებისას ფასი დამოკიდებულია პროდუქტის: რაოდენობაზე, მოცულობასა და წონაზე. (ადმინისტრაციის მიერ გამოცხადებული გამონაკლისების გარდა) ფასი დგინდება ინდივიდუალურად და შესაძლებელია ინდივიდუალური ტრანსპორტირების ტარიფის შედგენაც. თუ პროდუქტის აღწერაში მითითებულია, რომ პროდუქტის მიწოდება უფასოა მთელი საქართველოს მასშტაბით, ჩვენი კურიერი ნივთს დამატებითი ღირებულების გარეშე მოგაწვდით

რეგიონებში ტრანსპორტირების სტანდარტული ტარიფები:

 • 150-ლარამდე შენაძენებზე - 10 ლარი
 • 150-დან 500-ლარამდე შენაძენებზე - 14 ლარი
 • 500-დან 1000-ლარამდე შენაძენებზე - ღირებულების 3 %
 • 1000-დან 2000-ლარამდე შენაძენებზე - ღირებულების 2 %
 • 2000-ლარს ზემოთ შენაძენებზე - ღირებულების 1.5 %

თბილისში მიწოდება ხორციელდება შეკვეთის დადასუტურების მომდევნო 48 საათის განმავლობაში, ხოლო რეგიონებში დადასტურებიდან 2-5 სამუშაო დღის განმავლობაში (დამოკიდებულია რეგიონზე და პროდუქციის მოცულობაზე)

პროდუქციის გადაცვლის ან უკან დაბრუნების პირობები:

 • ბანკის მიერ მიღებული, დამტკიცებული და მომხმარებლის მიერ დადასტურებული(ხელმოწერილი) განვადება არ ექვემდებარება გაუქმებას (შესაძლებელია მხოლოდ ნივთის გადაცვლა საწარმოო წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, რომლისთვისაც მომხმარებელს მინიჭებული აქვს უფლება სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, კერძოდ: ნაკლიანი ნივთის მიწოდების შემთხვევაში მომხმარებელს 7 დღის ვადაში შეუძლია მოითხოვოს ნივთის შეცვლა უნაკლოთი, ან თუ ნაკლი უმნიშვნელოა, მოითხოვოს ფასდაკლება. მსგავს შემთხვევაში თანხობრივი სხვაობა დაუბრუნდება მომხმარებელს ან მისივე სურვილით შესაძლებელია ამ სხვაობის გამოყენება სხვა პროდუქტის შესაძენად.
 • ტელეფონით მიღებულ და დადასტურებულ შეკვეთას თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს, როგორც ინტერნეტით ვებ. გვერდიდან ან სხვა წერილობითი ფორმით მიღებულ შეკვეთას, შესაბამისად ასეთ შეკვეთაზე მოქმედებს ყველა სამოქალაქოსამართლებრივი ნორმატივები
 • გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თითოეული თქვენს მიერ დაფიქსირებული შეკვეთის მომარაგებასა და მოწოდებაზე იხარჯება ძალიან დიდი ადამიანური და ფიზიკური რესურსი, ამიტომ გთხოვთ შეკვეთა განათავსოთ საღ და ფხიზელ მდგომარეობაში
 • თუ შეკვეთის დადასტურების შემდეგ, მაინც გააუქმებთ დამუშავების ეტაპზე მყოფ შეკვეთას: დაგეკისრებათ შიდა მომსახურების (საწყობთშორისი ლოჯისტიკა, პროდუქციის დატვირთვა, ხაზის აგება, ტრანსპორტირების თანხები და სხვა) საკომისიო, რაც შეადგენს ნივთის სრული ღირებულების 10%-ს